MAAARI MO BANG SABIHIN SA AKIN TUNGKOL SA INYONG INSTALLMENT PLAN?

Ayon sa nagpautang, ang karamihan sa mga natanggap na report ay ang mga recievables ay nababayaran pa ng buo sa isang payment lamang. Gayunpaman, ang aming layunin ay matulungan ang mga kliyente. Sa karamihan ng oras, pagkatapos ng pag-apruba ng mga creditors, pinapayagan namin silang maikalat ang pagbabayad ng kanilang utang sa mga installment at sa gayon mabawasan ang presyon sa kanilang personal/corporate finances.

Ang iskedyul ng pagbabayad ay isang kasunduan upang mabayaran ang utang sa anyo ng regular na installment. Ito ay karaniwan hindi lamang ang pinaka-katanggap-tanggap, ngunit din ang huling pagpipilian upang mabayaran ang utang at sa gayon maiwasan ang posibleng pagbawi ng utang sa pamamagitan ng mga ahensya at mga kaugnay na pagtaas sa mga gastos sa pananalapi ng pagbabayad.Ang kasunduan sa halaga ng pag-install at panahon ng pagbabayad ay nakasalalay sa halaga ng utang. Matapos tapusin ang nasabing kasunduan, magpapadala kami sa iyo ng isang mensahe na nakasulat na teksto sa pamamagitan ng post para sa iyong signature at ibalik saamin. Kung natapos mo na ang isang kasunduan sa iskedyul ng pagbabayad sa amin, mariing ipinapayo namin sa iyo na igalang at mahigpit na sumunod sa mga napagkasunduang termino at halaga ng pagbabayad.

Nag-bibigay kami sa iyo ng isang simpleng pamamaraan sa kung paano lumikha ng isang installment calendar. Magsimula sa pamamagitan ng pagpasok ng halagang maaari mong magamit upang makagawa ng pagbabayad ng utang sa 1 buwan at ang kabuuang halaga ng utang na kailangan mong bayaran:

isang parran para malaman ang estado ng iyong buwanang budget ay matatagpuan sa seksyon na „GUSTO KO GUMAWA NG MONTHLY BUDGET“ sa naunang pahina
kasama ang interest, contractual fees, etc.
Nais mo bang gamitin ang calculation na ito upang tumupad sa buwanang pagbabayad nito? Punan lamang ang sumusunod na impormasyon at i-click ang "Send the calculation"
Tawagan ako tuwing working hours
Panahon ng pagbabayad:
0 months

Makikipag-ugnayan sa aming mga operator at sumasang-ayon sa mga napag usapan para sa iyong Repayment Calendar o kalendaryo sa pagbabayad. Mangyaring tandaan, sa sandaling natanggap mo ang Repayment Calendar mula sa amin, kinakailangan na pirmahan at ibalik ito sa aming address upang maisakatuparan ito.